Japonské písmo 一

Jak stručně popsat něco tak komplikovaného, jako je systém japonského písma?

Asi by bylo dobré říct hned na úvod, že japonština nemá jednu, ale dvě abecedy – hiragana a katakana. A naučit se je můžeme brát jako takovou lehkou rozcvičku před celoživotním maratonem – kanji.

Proč dvě abecedy a co je panebože kanji?

Dobrá otázka a hned si ji zodpovíme. Jednotlivé komponenty se používají v odlišných situacích a zároveň se navzájem doplňují.

  1. Hiragana – japonská abeceda o 5 samohláskách, 40 slabikách a 1 souhlásce „N“. Používá se pro fonetický zápis slov japonského původu (v případě, že rovnou neznáme kanji, popř. kanji je příliš formální nebo se nepoužívá), dále pro zápis tzv. okurigany (sufixy za kořenem kanji, např. koncovky ohebných přídavných jmen a sloves), předložky, spojky, partikule (speciální slovní druh v japonštině), atd.
  2. Katakana – japonská abeceda o 5 samohláskách, 40 slabikách a 1 souhlásce „N“. Používá se pro fonetický zápis slov jiného než japonského původu, pro zvýraznění slova v textu, pro citoslovce a technické či vědecké termíny.
  3. Kanji – znaky, které kromě zvukové podoby nesou narozdíl od hiragany a katakany i význam. Zajímá nás tedy nejen, jak se kanji píše a vyslovuje, ale také co znamená. Kanji je několik tisíc, nicméně každý Japonec by měl znát tzv. „jōyō kanji“. Jedná se o oficiální seznam 2136 znaků, který japonské Ministerstvo školství naposledy revidovalo v roce 2010.

Pro představu vám nabízíme ukázky jednotlivých komponentů japonského písma, můžete si prohlédnout, jak se liší hiragana od katakany coby jedna abeceda od druhé, a jak moc komplikovaně potom působí kanji.

O písmu by se toho dalo říci ještě mnoho a milerádi se tématu pověnujeme i dále. Napište nám, co by vás zajímalo a my vám na vaše dotazy rádi odpovíme na našem blogu.

Nezapomeňte, že nás můžete sledovat na Instagramu @teaching_gengo. Na profilu se věnujeme jak písmu, tak i každodenní komunikaci v japonštině.

Uložit odkaz do záložek.

Napsat komentář